<var id="tlrht"><video id="tlrht"></video></var>
<var id="tlrht"></var>
<var id="tlrht"></var>
<var id="tlrht"><strike id="tlrht"><listing id="tlrht"></listing></strike></var>
<var id="tlrht"><strike id="tlrht"><listing id="tlrht"></listing></strike></var>
<cite id="tlrht"></cite>
<var id="tlrht"><strike id="tlrht"></strike></var>
<ins id="tlrht"></ins>
您好,歡迎進入東莞市科思德塑膠科技有限公司網站!

全國咨詢熱線

13751279945

文和林(塑煒)塑膠原料
PA66

??松梨赟antoprene系列山都平TPV塑料

產品分類: 彈性體塑膠原料
主營產品:耐高溫塑料,耐磨塑料,耐熱塑料,耐低溫塑料,耐寒塑料,抗紫外線塑料,紅外線穿透塑料
訂購熱線:13751279945
文件下載:點我下載


??松梨赟antoprene系列山都平TPV塑料  你要找的型號就在下面:(請用Ctrl+F鍵查找牌號更快捷)
操作 產品 比重 壓縮永久變形 (%)
  Santoprene™ 101-45W255 0.980  
  Santoprene™ 101-55 0.970 23 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 35 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene™ 101-55W255 0.970  
  Santoprene™ 101-64 0.970 25 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 101-73 0.970 27 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 41 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 101-80 0.960 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 52 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 101-87 0.950 37 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 52 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 103-40 0.950 54 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 61 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 103-50 0.950 59 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 74 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 111-35 0.930 10 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 31 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 111-45 0.960 11 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 35 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-50E500 0.910 23 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 41 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-50M100 0.910 30 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 41 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-55W241 0.920 29 (23°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1); 56 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-58W175 0.970 18 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 39 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-60M200 0.950 26 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 33 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1); 54 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-62M100 0.910 33 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-65B200 0.910 22 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 48 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 53 (70°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-65M300 0.920 41 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 53 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-67W175 0.970 30 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 41 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)

  Santoprene™ 121-70B230 0.920 44 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-70M350 0.930 40 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-73W175 0.970 33 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 42 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-75M100 0.920 40 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 53 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-75M200 0.950 33 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 43 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1); 66 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-79W233 0.930 49 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-80 0.970 25 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 52 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-80B200 0.910  
  Santoprene™ 121-80B230 0.920 50 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-80M300 0.920 53 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 56 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-80W175 0.960  
  Santoprene™ 121-85M100 0.910 53 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 62 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 121-87 0.970 28 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 65 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 123-40 0.960  
  Santoprene™ 123-50W175 0.950  
  Santoprene™ 123-52W242 0.950  
  Santoprene™ 151-70W256 1.26  
  Santoprene™ 181-55MED 0.980 19 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 201-55 0.970 22 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 38 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 201-55W255 0.960 16 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 35 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 42 (100°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 47 (100°C, 300 hr, 方法 B, 類型 1)

操作 產品 比重 壓縮永久變形 (%)
  Santoprene™ 201-64 0.970 18 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 201-67W171 0.960  
  Santoprene™ 201-73 0.970 28 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 37 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 201-80 0.960 41 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 47 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 201-87 0.960 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 203-40 0.950 54 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 61 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 203-50 0.950 59 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 74 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 211-45 0.960 11 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 35 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 241-55 0.960  
  Santoprene™ 241-64 0.970 18 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 48 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 241-73W236 0.970 25 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 57 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 241-80W236 0.960  
  Santoprene™ 251-70W232 1.24  
  Santoprene™ 251-80W232 1.24 31 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 40 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 55 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 251-85W232 1.15  
  Santoprene™ 251-92W232 1.24  
  Santoprene™ 271-55 0.970 22 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 38 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 271-64 0.970 18 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 271-73 0.960 28 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 37 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 271-80 0.950 41 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 47 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)

操作 產品 比重 壓縮永久變形 (%)
  Santoprene™ 271-87 0.960 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 273-40 0.940 54 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 61 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 281-55MED 0.960 20 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 48 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 291-60B150 1.06 34 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 62 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 291-75B150 1.10 37 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 68 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 691-65W175 0.970  
  Santoprene™ 691-73W175 0.960  
  Santoprene™ 8191-55B100 1.04 55 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8201-60 0.950 29 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8201-70 0.950 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 57 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8201-80 0.950 35 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 69 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8201-90 0.940 52 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-35 0.930 10 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 36 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-45 0.930 25 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-55 0.930 19 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 49 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-55B100 1.04 55 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-65 0.930 29 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 55 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-75 0.930 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8211-85M350 0.910  
  Santoprene™ 8221-55M300 0.930  

操作 產品 比重 壓縮永久變形 (%)
  Santoprene™ 8221-60 0.950 32 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 60 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8221-65M300 0.920  
  Santoprene™ 8221-70 0.950 38 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 58 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8221-75M300 0.920  
  Santoprene™ 8221-85M300 0.920  
  Santoprene™ 8223-30M300 0.920  
  Santoprene™ 8271-55 0.960 20 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 46 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8271-65 0.950 32 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8271-75 0.940 37 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 75 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8281-35MED 0.910 13 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8281-45MED 0.910 12 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8281-55MED 0.920 14 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8281-65MED 0.920 19 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8281-75MED 0.920 24 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8281-90MED 0.930 36 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
  Santoprene™ 8291-85TL 0.900  
  Santoprene™ 9101-80E 0.970 48 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)

卓越性能

為獲得持久的密封性能、卓越的物理特性以及精美的成品外觀,設計師和工程師會選用山都平™ 熱塑性硫化彈性體 (TPV)。由山都平 TPV 制成的部件具有堅固、韌性佳及外觀精美的特點,并可保證部件在使用壽命內具備優異的性能。

持久的密封性能
由于山都平 TPV 具有長效的耐老化性,并能在惡劣環境和高應力環境中表現出優異的性能,因此能夠提供穩定的密封性能。山都平 TPV 具有如下成熟的物理特性

  • 長效的永久壓縮形變
  • 低異味和低霧化
  • 良好的曲撓性
  • 良好的撕裂強度

精致的外觀
山都平 TPV 通過部件之間的外觀協調、舒適觸感內飾表層和很好的表層品質提高汽車內飾的美觀性,吸引了用戶并帶來頗具成本效益的市場價值。外觀精美且堅固耐用的特點來自于:


13751279945
国产精品毛片完整版视频